Vi er myndighedernes eksperter

Vi er eksperter, der leverer resultater på bestilling af de danske myndigheder og i det danske retssystem. 

Billedet viser en af vores retsmedicinere på et findested

Instituttet er en del af Københavns Universitet for at sikre, at undersøgelserne udføres uafhængigt af retssystemet og på et højt fagligt og videnskabeligt niveau.

Hvordan hjælper vi?

Her er tre eksempler på typer af resultater og ekspertudsagn fra os, som bidrager til det danske retssamfund.

  • POLITIET Er det mest sandsynligt, at det er person A eller B, der var var til stede på gerningsstedet? Og hvad skete der? Vi hjælper politiet med at finde en dødsårsag, analysere spor fra gerningsstedet og de involverede - og giver svar, der kan give afklaring for efterforskeren.
  • DOMSTOLEN Vores analyser indgår som del af politiets bevismateriale, når en sag skal afgøres i retten. Vi leverer videnskabeligt baserede og uafhængige analyser, som bidrager til at retten kan vurdere skyldsspørgsmålet.
  • CIVILSTYRELSEN Familieretslige sager om faderskab og familiesammenføring kan hjælpes på vej med konkrete analyser af familiens arveanlæg (DNA).