For dig, der er pårørende til en afdød, og gerne vil vide lidt mere

Stemningsbillede af natur

Det er muligt at se en afdød slægtning eller ven, som befinder sig på Retsmedicinsk Institut. Det er nødvendigt på forhånd at aftale tidspunktet med Retsmedicinsk Institut. 

For at aftale tid, se kontaktsiden.

OBS: På baggrund af de øgede sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med COVID-19, kan Retsmedicinsk Institut i den kommende periode ikke tilbyde mulighed for fremvisning af afdøde til pårørende.

Hvorfor bliver en afdød bragt til Retsmedicinsk Institut?

Årsagen er ofte, at døden er indtruffet under uafklarede omstændigheder. Afdøde kan være fundet død i hjemmet, der kan være sket en ulykke, eller der kan være mistanke om en forbrydelse. Grunden kan også være, at der er tvivl om årsagen til dødsfaldet.

Hvad kommer der til at ske?

Alle afdøde, som bringes til Retsmedicinsk Institut, får foretaget eller har fået foretaget et retslægeligt ligsyn.

Et retslægeligt ligsyn er en udvendig undersøgelse af den døde, som foretages i samarbejde med politiet af en retsmediciner eller en overlæge fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Formålet med ligsynet er at afklare, om der jf. cirkulære om retslægelige ligsyn og obduktioner er behov for en retslægelig obduktion. Politiet beslutter efter det retslægelige ligsyn, om en obduktion er nødvendig.

Du kan læse mere om retslægeligt ligsyn og obduktion i denne informationsfolder.

Hvornår kan en afdød udleveres til begravelse/bisættelse?

Politiet beslutter, hvornår en afdød kan udleveres til pårørende. Forespørgsel om tidspunkt for udlevering kan rettes til politiet.

Herefter kan du kontakte en bedemand som hjælper med det videre forløb.

Har du spørgsmål til forløbet?

Se hvem du skal kontakte på kontaktsiden.