SURVIVE - lad de døde gavne de levende

Dette forskningsprojekt undersøger overdødeligheden blandt psykisk syge. Projektets udgangspunkt er, at de døde har en ”historie”, som kan afdækkes gennem obduktion og derved danne grundlag for målrettet forskning i årsagerne til den øgede sygelighed og dødelighed blandt psykisk syge

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem de tre retsmedicinsk institutter i Danmark i København, Odense og Aarhus. En række andre samarbejdspartnere fra sundhedsvæsenet deltager også i projektet.


Eksempler på forskning i SURVIVE projektet

  • SURVIVE - Lad de døde gavne de levende
   Projektet vil bidrage til en øget viden om betydningen af fedme, livsstil og medicinering blandt psykisk syge.
  • Prognostiske markører for CVD
   I projektet studeres og udvikles hjerte CT-scanning til identifikation af prognostiske markører for risikoen for hjertekarsygdom. 
  • Metabolisme og inflammation
   Kan fedtvævsforandringer forudsige hjerte-karsygdom tidligere end de nuværende risikomarkører, der udgør det metaboliske syndrom?
  • Hvordan forandres kroppen af kronisk stress?
   Formålet med projektet er at undersøge, hvordan ophobet stress før døden påvirker størrelse og form af hjernekerner og binyrer.
    
  • Polyfarmaci og hjertearytmi
   Er uforklarlige dødsfald blandt psykiatriske patienter relateret til lægemidler?

  • Livsstil, medicinering og fede hjerter
   Projektet undersøger om antipsykotika kan inducere fedtinfiltration samt om der er sammenhæng mellem dette og øget dødelighed.
    
  • Obduktion og MRI
   Projektets formål er at fastslå, om der er en korrelation mellem morfologiske parametre fundet ved obduktion og MR skanning. 

  • Pato-anatomiske organforandringer
   I projektet søges efter organforandringer i primært hjerte, lever og skjoldbruskkirtel, der kan associeres med indtag af psykofarmaka og livstilsfaktorer.

  • Antipsykotisk medicin og osteoporose
   Formålet er at undersøge sammenhængen mellem antipsykotisk medicinering, prolaktinniveau og knogletætheden. 

  • Medikamentelt induceret nyreskade
   Dette projekt undersøger om patologiske nyreforandringer kan associeres til brug/misbrug af specifikke psykofarmaka.
    
  • Epigenetiske mekanismer ved arytmi
   Epigenetiske mekanismer påvirkes af faktorer som køn, alder, livsstil og læge-midler. Projekter undersøger epigentiske forandringer, der ikke ses ved obduktion.

  • Genetisk betinget hjertearytmi
   Projektet undersøger forekomsten af arvelige hjerterytmeforstyrrelser og betydningen af dette for funktionen af hjertets ionkanaler hos patienter, der indtog psykofarmaka.