Vi forsker i retspatologi

Vores forskning handler blandt andet om nedenstående fire hovedområder.

Forskning i døde på baggrund af retslægelige obduktioner omhandler karakterisering af dødsfaldstyper og mønstre af disse med forebyggelse af dødsfald som hovedformål. Her er der bl.a. fokus på:

 • Pludselig hjertedød
 • Tidlig og pludselig blandt psykisk syge (Survive-projektet)
 • Misbrugsrelaterede dødsfald

Forskning i levende med fokus på farlighedsvurderinger og læsionstyper samt kortlægning af læsionsmønstre. Forskningen handler blandt andet om:

 • Standardisering og ensretning af farlighedsvurderinger med det formål at bidrage til retssikkerheden.
 • Indsamling af viden i forbindelse med systematisk retsmedicinske undersøgelser af børn udsat for vold (”Systematisk Retsmedicinsk screening i Børnehus Hovedstaden").
 • Undersøgelse og udbygning af den allerede eksisterende viden omkring aldersvurdering af levende med det formål at etablere opdaterede referenceværdier og udvikle nye valide metoder.

Forskning i billeddiagnostik baseret på blandt andet CT- og MR-skanninger foretaget forud for obduktioner:

 • Sammenligning af diagnostik på baggrund af forskellige skanningsmetoder før og efter et dødsfald.
 • Projekt Walking Dead, hvor der arbejdes med virtuelle 3D modeller af offer og gerningsmand, så læsioners opståelsesmåde og et muligt forløb på et gerningssted kan rekonstrueres.
 • Udarbejdelse af ny metode til at vurdere kraniebrud, idet billeddata danner grundlag for udvikling af en kraniemodel til biomekanisk analyse.
 • Validering af hjerte MR-skanning i forbindelse med strukturelle, hjertekar betingede og muskulære sygdomme 

Forskning i retsodontologi, hvor fokusområder er aldersvurdering af levende ud fra tandudvikling og identifikation af afdøde på baggrund af tandsæt. Projekter handler fx om:

 • Anvendelse af CT-røntgen (computer tomografi) til tandundersøgelser af afdøde.
 • Udvikling af referencemateriale som hjælp til vurdering af tandudviklingen under opvæksten.

 Professor Jytte Banner er vores afdelingsleder. Forskningsledelsen består i øvrigt af overlæge Christina Jacobsen.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Banner, Jytte Professor Forskning i Retspatologi og i Klinisk Retsmedicin. Forskningsleder og vejledning af studerende +45 353-26174 E-mail
Bugge, Anne Birgitte Dyhre Speciallæge i retsmedicin Forskning i Retspatologi og i Klinisk Retsmedicin +45 353-28152 E-mail
Henningsen, Mikkel Jon Ph.d.-stipendiat Forskning i Retspatologi og i billedanalyse   E-mail
Jacobsen, Christina Vicestatsobducent Forskning i Retspatologi og i billedanalyse +45 353-26168 E-mail
Jakobsen, Lykke Schrøder Ph.d.-stipendiat Forskning i Klinisk Retsmedicin +45 353-33144 E-mail
Jensen, Niels Dyrgaard Retsodontolog Forskning i Retsodontologi +45 353-37161 E-mail
Jørkov, Marie Louise Schjellerup Lektor Retsantropologi, biologisk antropologi samt forskning og vejledning af studerende. +45 353-27229 E-mail
Khatam-Lashgari, Apameh Ph.d.-stipendiat Forskning i Aldersvurdering og billedanalyse   E-mail
Kruckow, Line Ph.d.-stipendiat Forskning i Retspatologi +45 353-31352 E-mail
Olsen, Trine Bottos Ph.d.-stipendiat Forskning i Antropologi +45 353-30269 E-mail
Palsøe, Marie Kroman Ph.d.-stipendiat Forskning i Retspatologi +45 353-33154 E-mail
Slot, Liselott Kristina Læge Forskning i Klinisk Retsmedicin +45 353-32012 E-mail
Svane, Jesper Ph.d. Forskning i Kardiologi og Retspatologi +45 353-26389 E-mail
Taleb, Kawther Videnskabelig assistent Forskning i Retsodontologi   E-mail
Tfelt, Jacob Professor MSO Forskning i Kardiologi og Retspatologi +45 35 45 11 84 E-mail
Villa, Chiara Lektor Retsantropologi, 3D billedanalyse samt forskning og vejledning af studerende. +45 353-37160 E-mail