Vi forsker i retspatologi

Vores forskning handler blandt andet om nedenstående fire hovedområder.

Forskning i døde på baggrund af retslægelige obduktioner omhandler karakterisering af dødsfaldstyper og mønstre af disse med forebyggelse af dødsfald som hovedformål. Her er der bl.a. fokus på:

 • Pludselig hjertedød
 • Tidlig og pludselig blandt psykisk syge (Survive-projektet)
 • Misbrugsrelaterede dødsfald

Forskning i levende med fokus på farlighedsvurderinger og læsionstyper samt kortlægning af læsionsmønstre. Forskningen handler blandt andet om:

 • Standardisering og ensretning af farlighedsvurderinger med det formål at bidrage til retssikkerheden.
 • Indsamling af viden i forbindelse med systematisk retsmedicinske undersøgelser af børn udsat for vold (”Systematisk Retsmedicinsk screening i Børnehus Hovedstaden").
 • Undersøgelse og udbygning af den allerede eksisterende viden omkring aldersvurdering af levende med det formål at etablere opdaterede referenceværdier og udvikle nye valide metoder.

Forskning i billeddiagnostik baseret på blandt andet CT- og MR-skanninger foretaget forud for obduktioner:

 • Sammenligning af diagnostik på baggrund af forskellige skanningsmetoder før og efter et dødsfald.
 • Projekt Walking Dead, hvor der arbejdes med virtuelle 3D modeller af offer og gerningsmand, så læsioners opståelsesmåde og et muligt forløb på et gerningssted kan rekonstrueres.
 • Udarbejdelse af ny metode til at vurdere kraniebrud, idet billeddata danner grundlag for udvikling af en kraniemodel til biomekanisk analyse.
 • Validering af hjerte MR-skanning i forbindelse med strukturelle, hjertekar betingede og muskulære sygdomme 

Forskning i retsodontologi, hvor fokusområder er aldersvurdering af levende ud fra tandudvikling og identifikation af afdøde på baggrund af tandsæt. Projekter handler fx om:

 • Anvendelse af CT-røntgen (computer tomografi) til tandundersøgelser af afdøde.
 • Udvikling af referencemateriale som hjælp til vurdering af tandudviklingen under opvæksten.

 Professor Jytte Banner er vores afdelingsleder. Forskningsledelsen består i øvrigt af overlæge Christina Jacobsen.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail