Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold

3. plads blandt 17 nominerede projekter ved
The European Crime Prevention Award 2022

English version: Systematic Forensic Medical Screening of Children in Cases of Suspected Physical Violence

Projektet er et samskabelses- og interventionsprojekt støttet af midler fra Offerfonden og etableret i et tværsek­torielt samarbejde mellem Børnehus Hovedstaden, Sektionen for overgreb på børn, Københavns Politi og Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet. 

Projektet har i en toårig periode (1. april 2020 – 31. marts 2022) tilbudt standardiserede retsmedicinske screeninger (fuld retsmedicinsk undersøgel­se kombineret med en sundheds- og trivselsscreening) på alle politianmeldte sager om vold mod børn i Københavns politikreds, hvor barnet blev videoafhørt. Dette har medført, at over 200 børn er blevet retsmedicinsk screenet, og at vi har indsamlet erfaringer og viden, som forhåbentlig kan bidrage til en bedre praksis på området – både lokalt og nationalt.

Her kan du læse erfaringsopsamlingen fra projektet, Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold, offentliggjort den 27. juni 2022. (Pdf - åbner i et nyt vindue)

Video: Præsentation af projektet "Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold".

Video: Præsentation af projektet, Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold.

Video: Præsentation af erfaringer og resultater fra projektet "Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold".

Video: Præsentation af erfaringer og resultater fra projektet, Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold.

Forskning i projekt "Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold":

 • Børnenes perspektiv
  I projektet har vi inddraget børnene direkte som informanter og mere specifikt undersøgt deres oplevelse af den retsmedicinske undersøgelse og videoafhøringen, hvilket i praksis har betydet løbende justering af screeningsprocedurerne med afsæt i børnenes feedback.

 • Det tværsektorielle samarbejde
  I forbindelse med projektet har vi gennem interviews med fagprofessionelle kortlagt samarbejdet omkring barnet på den dag, hvor barnet er til videoafhøring og retsmedicinsk screening i Børnehus Hovedstaden.

 • Børn udsat for vold og deres retssikkerhed (ph.d.-projekt) 
  Projektet undersøger betydningen af den systematiske tilgang til retsmedicinske børneundersøgelser. Desuden undersøges det, hvilke skadesmønstre der er suspekte for påført vold, og hvilke der ikke er i en dansk population.

 • Identifikation af specifikke helbredsmarkører hos børn udsat for vold i nære relationer (ph.d.-projekt)
  Projektet undersøger risikofaktorer hos børn, som er mistænkt udsat for vold. Projektets overordnede formål er, på baggrund af videnskabelig viden, at udvikle fælles retningslinjer til systematisk, tidlig identifikation og klinisk håndtering af børn, som er mistænkt udsat for vold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet har haft tilknyttet en referencegruppe bestående af kvalificerede fagpersoner inden for området "børn og vold":

 • Socialstyrelsen
 • Rigspolitiet
 • Danner
 • Red Barnet
 • Herlev Hospital (Center for Socialpædiatri)
 • Københavns Kommune (Borgercenter Børn og Unge Nørrebro-Bispebjerg)
 • Børnehus Midt
 • Danske Professionshøjskoler

 

 • Spitz, P., Jytte Banner & Brian Belling (2022). Systematisk retsmedicinsk screening af børn som ofre for vold – En erfaringsopsamling fra et 2-årigt interventionsprojekt.
 • Balsløv, M., I. Haahr-Pedersen, A.B.D.  Bugge, A.R. Kristensen, R.N. Jensen, P. Spitz, B. Belling and J. Banner (2021). Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold’, i Sørensen, K., M. Hansen, M. Strange, S. J. Egede og T. Græsholt-Knudsen (eds.) Seksuelle overgreb mod børn – En antologi om forebyggelse og behandling. Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn. 
  Antologi om seksuelle overgreb mod børn og unge - JanusCentret

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Jytte Banner
Afdelingsleder, statsobducent, professor og forskningsleder
Retsmedicinsk Institut
Retspatologisk Afdeling
jytte.banner @ sund.ku.dk
+45 23 81 14 64

Samarbejde på tværs:

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Børnehus Hovedstaden, Sektionen for overgreb på børn, Københavns Politi og Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet

Børnehus Hovedstaden (boernehus-hovedstaden.dk)

Københavns Politi | Politi