Marie Mardal

Marie Mardal

Lektor

Min forskning er baseret på detektion af rusmidler i biologiske materialer - i særdeleshed blandede biologiske prøver så som spildevand. Dette indebærer primært metabolismestudier i celle- og/eller dyremodeller som bruges til at identificere hvordan et rusmiddel bliver metaboliseret (omdannet) i kroppen og hvordan det udskilles. Derudover har jeg forsket i mikrobiel biotransformation af rusmidler og rusmiddelmetabolitter for at undersøge rusmidlers stabilitet i spildevandets mikrobielle miljø. Når vi ved hvordan et rusmiddel bliver omdannet og udskilt kan vi lettere måle det i fx urin, spildevand og andet biologisk materiale.

 

Forskningsområder indebærer

LC-HR-MS/MS

Lægemiddel- og rusmiddelmetabolisme og -disposition

Spildevandsbaseret epidemiologi (wastewater-based epidemiology)

Mikrobial biotransformation ad rusmidler

Toksikokinetik

ID: 167902985